top of page

Här hittar du alla våra tidigare projekt.

Vi har fortfarande MELOrum, MELOrum Kids och Spåra på vår repertoar och vi håller regelbundet  workshops och föreläsningar.

bottom of page